Informacje Burmistrza Miasta w Woźnikach w sprawie zestawienia danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Woźniki - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja za 2012 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. 2013 poz. 1924 z dnia 27.02.2013. http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=289419

Informacja za 2011 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. 2012 poz. 1146 z dnia 8.03.2012 r. http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=199957

Informacja za 2010 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. 72 poz. 1304 z dnia 31 marca 2011 r. http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=125435

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::