Zadania w realizacji - archiwum

Przebudowa ul. Górnej w Psarach

Ulica Górna położona jest w centrum Psar, z dwóch stron ma połączenie  z drogą powiatową - ulicą Główną. Droga gminna była dotychczas w złym stanie technicznym, występowała na niej tylko cząstkowa nawierzchnia asfaltowa.


Przebudowa polega na położeniu nowej nawierzchni, na szerokości wynoszącej 3,5m na odcinku istniejącego przebiegu do szerokości 5,0m w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową.

Wzdłuż drogi wykonane zostanie obustronne pobocze, o szerokości  0,5. do 0,75m. Obramowanie ulicy wykonane zostanie z krawężników betonowych. Zjazdy do posesji odbywać się będą poprzez zaprojektowane zjazdy  indywidualne i publiczne. Długość przebudowy wynosi ok 136m. Wzdłuż drogi zostanie wykonane odwodnienie  liniowe w formie ścieku betonowego; pobocze utwardzone frezem.

Po modernizacji ruch pieszy odbywać się będzie po jezdni.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2017 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 336
06 kwietnia 2017 08:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany