Zadania w realizacji - archiwum

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że został wyłoniony wykonawca inwestycji realizowanej w ramach projektu "Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w obszarach wiejskich - dobudowa Sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc"

 Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że został wyłoniony  wykonawca inwestycji realizowanej w ramach projektu "Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w obszarach wiejskich - dobudowa Sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc"

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XII- Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie: 12.1.1. - Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

 

Całkowity koszt robót budowlanych: 1 559 153,64

 

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola o trzy sale w tym jedną dla oddziału integracyjnego, salę gimnastyczną oraz pomieszczeń do prowadzenia zajęć specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia z psychologiem).

 


W ramach projektu planuje się:

 

  • rozbudowę przedszkola o dwie dodatkowe sale zajęć dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami administracyjnymi a także gabinety niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
  • dobudowę dwóch kondygnacji z wykorzystaniem istniejącego spadku terenu (półpoziomy),
  • poziom -1,50m - dodatkowe dwie sale zajęć dla dzieci ze wspólnym zapleczem sanitarnym i bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz+ wc zewnętrzne dla placu zabaw,
  • poziom + 1,80m - zespół administracyjny: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój opiekunów, gabinet logopedy i pielęgniarki oraz toaleta dla personelu,
  • prace remontowe,
  • zmiany w zagospodarowaniu terenu

Wykonawcą inwestycji jest firma BAU Sp. z.o.o. z Opatowa z siedzibą w Częstochowie.

 

W ramach projektu przewidziane jest również zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarki, wyposażenia sali opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz zakupu zabawe i pomocy dydaktycznych. Zakupy zrealizowane zostaną osobnym postępowaniem przetargowym.

 

Termin zakończenia realizacji inwestycji: 31 październik 2017r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2017 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 431
01 lutego 2017 12:06 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 11:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany