Zadania w realizacji - archiwum

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

W ramach inwestycji zostanie wykonana:

- przebudowa jezdni na odcinku o długości 2 215,70 m polegająca na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości równej: - 5,00 m na wlocie do drogi wojewódzkiej oraz w miejscach występowania mijanek - 4,00 m na pozostałych odcinkach jezdni. Obecnie droga posiada szerokości od 3,5 m do 4 m.

- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wejść do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. oraz zjazdów na pola uprawne wykonane z betonu asfaltowego.

- oczyszczenie oraz pogłębienie istniejących rowów przydrożnych. W miejscach gdzie nie występują rowy przydrożne zaprojektowano kanalizację deszczową (kolektor średnicy 315 mm z rur PP). Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji poprzez system studzienek ściekowych oraz przykanalików z rur PP średnicy 200 mm.


Wykonawcą inwestycji jest firma LARIX z Lublińca.

Planuje się wykonanie wszystkich robót w 2016 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2016 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 479
14 lipca 2016 09:22 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2016 09:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany