Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

Trwa remont szkoły w Ligocie Woźnickiej

ul. Mokra w Kamienicy

Wyłoniono wykonawcę remontu ulicy Mokrej w Kamienicy

Budowa chodników w Woźnikach

Rozpoczęto budowę chodników w Woźnikach przy ul. Chopina - lewa strona od ul. Ks. Kiebla do ul. Kopernika oraz przy ul. Ks. Kiebla od ul. Chopina do ul. Harcerskiej - obie strony.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pakułach

Rozpoczyna się długo oczekiwana przez mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia wody w Pakułach budowa Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja zostanie zakończona 2 września b.r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo B

Przebudowa drogi gminnej ul. Skrzesówka w Woźnikach

Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Skrzesówka w Woźnikach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną ułożone krawężniki oraz wykonane wjazdy na posesje. Termin zakończenia

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1023S w miejscowości Kamienica

Rozpoczyna się budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1023S w miejscowości Kamienica. W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m, z poboczem gruntowym o szerokości 0,50 m na odcinku o dł

Przebudowa ul. Strażackiej w Psarach

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Strażackiej w Psarach. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 20 sierpień br. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjn

Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach III Etap

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach III Etap. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. Projekt współfinansowa

Zatrzymaj banner przewijany