Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieńskich Młynach przy ul. Romanowskiej

Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w Kamieńskich Młynach przy ul. Romanowskiej. Zostanie wybudowany odcinek wodociągu śr. 110 mm PE o długości 325 m, zabudowany hydrant podziemny śr. 80 mm.

Remont drogi gminnej ul. Św. Antoniego w Ligocie Woźnickiej

Został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi gminnej ul. Św. Antoniego w Ligocie Woźnickiej. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty: wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie wjazdów na posesje. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu przyszłego roku.

REMONT KOŚCIÓŁKA ŚW. WALENTEGO

W dniu 27 września rozpoczęły się prace przy wymianie połogi w kościółku św. Walentego w Woźnikach. Inwestycja ta prowadzona jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków Gminy Woźniki i Starostwa Lublinieckiego.

INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE W GMINIE

Rozstrzygnięto przetargi na dobudowę oświetleń w naszej gminie. Są to następujące inwestycje: - rozbudowa oświetlenia ul. Florianek w Woźnikach;

Remont ulicy Tarnogórskiej w Woźnikach

Rozpoczął się remont ulicy Tarnogórskiej w Woźnikach do posesji nr 32. Planowane jest frezowanie drogi, położenie warstwy bitumicznej i z betonu asfaltowego, a także wymiana krawężników na betonowe. Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy i w Psarach - etap III ; budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach przy ul. Dworcowej i ul. Powstańców Śląskich ; utwardzenie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Woźniki

Została zakończona inwestycja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, „Przebudowa posadzki rynku w Woźnikach wraz z zielenią i elementami małej architektury"

remont korytarza urzędu

Trwają prace przy remoncie korytarza urzędu

kanalizacja sanitarna III etap Woźnik

Trwa realizacja inwestycji kanalizacja sanitarna III etap Woźnik, ul. Krzyżowa, Ogrodowa, Łakoty, Powstańców,

Hala sportowa w Woźnikach

Trwają prace nad zakończeniem budowy hali sportowej

Zatrzymaj banner przewijany