Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Generalny remont budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach

Gmina Woźniki rozstrzygnęła przetarg na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach. W ramach inwestycji zostaną wykonane hydroizolacja i zabezpieczenie ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana starej stolarki okiennej, przebudowa kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, adaptacja i...

Rozpoczęcie przebudowy ulic Strzelców, Kawalerii i 3-go Maja w Woźnikach

Gmina Woźniki rozstrzygnęła przetarg no przebudowę ulic Strzelców, Kawalerii, 3-go Maja w Wożnikach. Wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma LARIX z Lublińca w ramach inwestycji wykona roboty obejmujące: budowę kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni ulic na asfaltową oraz wymianę nawierzchni chodników. ...

Budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Ligockiej w Lubszy

Trwa budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Ligockiej w Lubszy. Wykonawcą inwestycji jest firma PHU "RAD-TOM" Tomasz Jadach z Herb. Zakończenie prac przewidziano na maj 2013 r. Inwestycja współfinansowana jest ze środk&oacut

Remont sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźniakach rusza z remontem Sali widowiskowej. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi” swoim zakresem obejmować będzie:

Remont sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach

Został rozstrzygnięty przetarg na Remont Sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Zakres robót do wykonania w sali widowiskowej obejmuje: - remont posadzki : rozebranie istniejącej posadzki z deszczułek, wykonanie stopni

SCHETYNÓWKA 2012

Został rozstrzygnięty przetarg na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej w 635090S w Psarach”. Inwestycja finansowana jest ze środków „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II...

Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach

Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Psarach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - dobudowanie klatki schodowej i sanitariatów - wykonani

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieńskich Młynach przy ul. Leśnej

W miesiącu listopadzie br. rozpocznie się rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieńskich Młynach przy ul. Leśnej

Projekt "Gmina Naturalnie Ekologiczna - stawiamy na słońce" realizowany przez Gminę Woźniki przeszedł pozytywnie ocenę formalną

Złożony przez Gminę wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych", przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Dzięki temu zakwalifikował się do oceny merytoryczno - technicznej.

Budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Ligockiej w Lubszy.

Rozpoczęła się budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Ligockiej w Lubszy. Wykonawcą inwestycji jest firma PHU "RAD-TOM" Tomasz Jadach z Herb. Zakończ

Zatrzymaj banner przewijany