Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżąca informacja n/t realizowanych inwestycji na terenie gminy

REALIZOWANE INWESTYCJE/ZADANIA 1. remont budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach; 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach;

Bieżąca informacja n/t realizowanych inwestycji na terenie gminy

- Trwają prace na budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach - termin ich zakończenia wrzesień 2013; - Trwają prace przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach -termin zakończenia -10.2014r.; - Trwają prace przy remoncie Sali widowiskowej MGOK w Woźnikach - złożony został wniosek o płatn

Bieżąca informacja n/t realizowanych inwestycji na terenie gminy

- prace na budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach - termin ich zakończenia wrzesień 2013; - rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Psarach; - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach; - wykonanie instalacji

Dobudowa oświetlenia drogowego przy ul. Modrzewiowej w Woźnikach – łącznik pomiędzy ul. Tarnogórską i Harcerską

W październiku br. zostanie wykonana dobudowa oświetlenia drogowego przy ul. Modrzewiowej w Woźnikach – łącznik pomiędzy ul. Tarnogórską i Harcerską. Zostanie postawionych 5 słupów z lampami oświetleniowymi.

Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach

Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę budynku socjalno - gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "DK-BUD" Ostrowski Krystian z Sędziszowa. Inwestycja polega na dobudowie do istniejącego budynku gospodarc

Trwają prace przy przebudowie Sali Widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach oraz rozbudowie świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach.

Trwają prace przy przebudowie Sali Widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach oraz rozbudowie świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Psarach. Obie inwestycje współfinansowane są ze środków Programu Rozwoju Wsi Polskiej. Zostaną zakończone w drugiej połowie 2013 r.

Przebudowa dróg: powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi Wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S ul. Grójeckiej w Psarach.

Trwają roboty przy Przebudowie dróg: powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi Wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S ul. Grójeckiej w Psarach. Wykonawcą robót jest firma REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek z Olesna.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach

Trwają prace przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach. Wykonawcą inwestycji jest PPHU INSTAL-BUDOTECH Gorol Jan z Kamienicy Śl. Wartość robót 1 348 985,21. R

Dobudowy oświetlenia drogowego

Wykonywane są dobudowy oświetlenia drogowego w Drogobyczy, ul. Boczna od Gliwickiej – 2 lampy, oraz przy ul. Leśnej w Kamieńskich Młynach – 3 lampy, i przy ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach – 13 lamp.

Przebudowa ulic Kawalerii, Strzelców, 3 maja w Woźnikach

Trwa przebudowa ulic Kawalerii, Strzelców, 3 maja w Woźnikach. W ramach inwestycji wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe, chodniki oraz odwodnienie dróg. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca.

Zatrzymaj banner przewijany