Stanowiska w sprawach publicznych - archiwum

UCHWAŁA Nr 373/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki

UCHYLONA Uchwałą nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018

UCHWAŁA  Nr 373/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16.10.2018 r.

 

w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm), art. 18, art. 43, art. 44 ust. 1, art. 50 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w trwały zarząd, na czas nieokreślony, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Woźniki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 229/9, położonej na karcie mapy 1-1 Woźniki Dwór obręb Woźniki o powierzchni 0.3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą numer CZ1L/00036461/1 na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 137
13 grudnia 2018 15:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_373xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany