Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

-         działka nr 313/36 k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 2.1865 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00045787/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

            Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością gruntową, zabudowaną, położoną w Woźnikach przy ul. Dworcowej (pow. lubliniecki, woj. śląskie), znajdującą się ok. 2 km od zjazdu z autostrady A1,  zlokalizowanego
w Ligocie Woźnickiej
.

            Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie nieregularnego wielokąta. Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Woźniki, posiada bardzo dobre położenie komunikacyjne, ponieważ usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 789. Działka nr 313/36 uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i drogę o nawierzchni ulepszonej.

            W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami: U/P, U/ZP i ZP – usługi, handel, rzemiosło; tereny produkcyjne, składowe, bazy, tereny zieleni urządzonej; całość w strefie ochrony konserwatorskiej K1, B1 i  E1.

            Natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. teren nieruchomości położony jest w kompleksie oznaczonym symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa; w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

                Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości: działka zabudowana budynkiem obory, budynkiem stodoły, budynkiem garażowym sprzętu rolniczego, budynkiem magazynu paszowego, budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkiem wagowego – socjalnym. Budynek stodoły jest wynajmowany na działalność rolniczą (termin zawartej umowy: do 31 marca 2021 r., z zastrzeżeniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia). Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa.

 

Wartość nieruchomości: 1 967 000 zł netto

 

            Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. do dnia 07.08.2019 r.

            Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 28.08.2019 r.

            Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerami: (34) 36-69-921 lub (34) 36-69-919.

 

 

Woźniki, dnia 17.07.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.07.2019
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2019 16:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Musik
Ilość wyświetleń: 110
17 lipca 2019 16:48 (Jadwiga Musik) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2019 16:46 (Jadwiga Musik) - Skopiowanie wiadomości - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Zatrzymaj banner przewijany