Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

 

 • działka nr 203 k.m. 4Psary obręb Babienica o powierzchni 0.5100 ha, zapisana w KW nr CZ1L/00038099/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca pastwisko: PSV – 0.1314 ha, oraz nieużytek: N- 0.3786 ha. Działka nr 203 położona jest poza granicami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczono jako tereny rolnicze (R).

  Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest w miejscowości Psary, w strefie peryferyjnej miejscowości, dostępność komunikacyjna przeciętna, brak uzbrojenia. W sąsiedztwie nieużytki i tereny rolne. Nieruchomość gruntowa położona na wyrobiskach wapieni, eksploatowanych sporadycznie, złoża nieudokumentowane. W okresie od kiedy zaniechano eksploatacji, na działce powstało nielegalne wysypisko odpadów komunalnych. Po stronie zachodniej do terenu w/w działki przylega droga gruntowa, w niedalekim sąsiedztwie droga o nawierzchni ulepszonej. Teren nieruchomości w kształcie prostokąta, w znaczącej części obszaru teren pofalowany, porośnięty dziko rosnącymi drzewami i krzewami.

   

  Cena wywoławcza nieruchomości: 12 000 zł

   

              Niniejszy przetarg jest ograniczony do osób, które są uprawnione do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.).

              Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podst. art.43. ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174  ze zm.).

              Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 09.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, na stronie internetowej Urzędu tj. www.bip.wozniki.pl oraz w gazecie lokalnej Wiadomości Ziemi Woźnickiej. 

              Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 21.05.2019 r.

              Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

   

   

   

  Woźniki, dnia 09.04.2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2019 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 130
09 kwietnia 2019 10:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wykaz_z_dnia_09042019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2019 10:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany