Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

 

1. działka nr 946/108  k. m. 11 obręb Woźniki o powierzchni 0.0276 ha, położona w Woźnikach przy ulicy Ligonia, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00036161/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVa-0.0276 ha.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 16 poz. 428, na obszarze oznaczonym jako MN (zabudowa mieszkalna jednorodzinna). Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren działki płaski, w kształcie pięciokąta. Uzbrojenie częściowe, w ul. J. Ligonia energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja miejska, droga o nawierzchni ulepszonej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9.615,00 złotych.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 07.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 21.03.2019 r.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta w Woźnikach – pokój nr 13 – tel. 3669-921.

 

 

Woźniki, dnia 07.02.2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2019 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 157
07 lutego 2019 15:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dz_946108.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2019 15:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany