Zbycie/Sprzedaż - archiwum

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WOŹNIK Z DNIA 05.12.2018 r. o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubszy

OGŁOSZENIE

 BURMISTRZA WOŹNIK

Z DNIA 05.12.2018 r.

 

o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubszy

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami            (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Burmistrz Woźnik niniejszym informuje, iż

 

odwołuje

 

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na karcie mapy 4-2 w obrębie Lubsza, stanowiącej własność Gminy Woźniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 186a, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00052445/1 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

            Przetarg miał odbyć się dnia 10.12.2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach o godz. 11.00.

            Przyczyną odwołania przetargu są planowane nowe zamierzenia inwestycyjne Gminy Woźniki w obrębie terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

            Osoby, które wpłaciły wadium otrzymają jego zwrot na swoje konto w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia w sprawie odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2018 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 159
05 grudnia 2018 14:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_odwolaniu_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 14:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany