Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Woźniki

UCHWAŁA NR 156/XVII/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 24.05.2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Woźniki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1


Przyjmuje się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Woźniki", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 546
01 czerwca 2016 11:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [pgn_wozniki_zatwierdzony_2016_05_24.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2016 11:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_156xvii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2016 11:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::