Plan finansowy 2016

ZARZĄDZENIE NR KR.120.173.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 28.11.2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.173.2016

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 28.11.2016 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616),

zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.172.2016 z dnia 28.11.2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym zadań inwestycyjnych na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe przeznacza się na:

- dział 754 rozdz. 75421 § 4210 - 11 070,00 (doposażenie jednostek ratowniczych OSP

                                                                   na potrzeby akcji kryzysowych

                                                                   w radiotelefony przenośne HYT TC 780

                                                                    z ładowarką i siekiery rozłupujące Fiskars)

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2016 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 422
05 grudnia 2016 15:23 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2016 15:23 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2016 15:23 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201732016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany