Plan finansowy 2016

ZARZĄDZENIE NR KR.120.143.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 09.11.2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.143.2016

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 09.11.2016 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.142.2016 z dnia 09.11.2016 r 

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

 

- dział 801 rozdz. 80101 § 4210 - 1 000,00 zł (dofinansowanie do paczek mikołajkowych

                                                                    dla dzieci z oddziału przedszkolnego

                                                                     i SP w Ligocie Woźnickiej)

 

- dział 804 rozdz. 80104 § 4300 - 1 000,00 zł (dofinansowanie do wynajęcia sali na

                                                                    zabawę organizowana na rzecz

                                                                     Przedszkola w Woźnikach)

 

- dział 801 rozdz. 80120 § 4190 - 410,00 zł (środki finansowe przeznaczone

- dział 801 rozdz. 80120 § 4210 - 441,00 zł na organizację II edycji Konkursu

- dział 801 rozdz. 80120 § 4300 - 149,00 zł Historycznego Czterech Gmin)

 

- dział 926 rozdz. 92605 § 2360 - 1 200,00 zł (dotacja dla LKS "Orzeł"

                                                                     Psary-Babienica na zakup opału)

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2016 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 196
24 listopada 2016 14:03 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2016 08:49 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2016 08:49 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201432016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany