REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

ZARZĄDZENIE NR KR 120.126.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

ZARZĄDZENIE  NR kr 120.   126    .2015

Burmistrza Woźnik

z dnia  25   sierpnia  2015r.


w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

 

Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 Nr 21 poz.112 ze zmianami) , zarządzam co następuje:

 

§1.Powołuję operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum , zarządzonego na dzień 06 września  2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów w Gminie Woźniki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

 Nr KR.120.126.2015 z dnia 25 sierpnia  2015r.

 

 

 Nr obwodu

Siedziba obwodu

Operator

1.      Woźniki

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Woźniki ul. Górna 5

Zdzisław Hryciuk

2.      Woźniki

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Woźniki ul. Górna 5

Karolina Żylak

3.      Woźniki

Szkoła Podstawowa Woźniki -Ligota Woźnicka ul. Szkolna5

 

Jadwiga Musik

4.      Psary

Szkoła Podstawowa Psary ul. Główna 91

Aneta Meisner

5.      Kamienica

Szkoła Podstawowa Kamienica ul. Częstochowska 42

 

Dominik Opiełka

6.      Lubsza

Szkoła Podstawowa Lubsza ul. Szkolna 1

Katarzyna Morawiec

7.      Piasek

OSP Piasek ul. Strażacka 2

Robert Tomaszowski

8.      Kamieńskie Młyny

Budynek Szkoły Podstawowej  prowadzonej rzez Stowarzyszenie Kamieńskie i Młyny ul. Szkolna 10

 

Paweł Musik

9.      Woźniki

Budynek GS Woźniki ul. Asfaltowa 58

Anna Barczyk

10.  Babienica

Szkoła Podstawowa Psary ul. Główna 91

Marek Sojka

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2015 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 510
25 sierpnia 2015 09:23 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201262015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2015 09:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::