REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum

Z  A R Z Ą D Z E N I E   Nr  KR.120.118.2015 

Burmistrza  Woźnik       

z dnia 12 sierpnia  2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw Referendum w Gminie Woźniki w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


       Na  podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r.  o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U z 2015 r. poz.318)   

 

Z a r z ą d z a  m   , co następuje :

 

§1. Powołuję   obwodowe komisje wyborcze do spraw referendum  w składach podanych w załącznikach od  nr 1 do nr  10  niniejszego zarządzenia. 

     

 

§ 2. Składy komisji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo          

       przyjęty.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

 nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 1 Woźniki

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Jolanta  Ewelina Maruszczyk

Woźniki 

 Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Józef Franciszek Katryniok

Lubsza 

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Żaneta Maria Rzeźniczek

Woźniki 

   Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Adam Henryk Pyszczek

Lubsza 

   Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Róża Elżbieta Wojsyk

Kamienica 

  Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Klaudia Dominika Opiełka

Lubsza  

   Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Piotr Jan Nowak

Woźniki 

   Stowarzyszenie Republikanie

8

Grażyna Jadwiga Sośnica

Woźniki 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 2 Woźniki

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Anna Elżbieta Bola

Woźniki 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Gotfryd Rafał Buchenfeld

Lubsza 

  Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Zyta Salomea Gorol

Piasek   

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Marek  Piotr Osadnik

Woźniki 

Parta polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Róża Maria Zawiślak

Pakuły 

  Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Beata Bogusława Wielgomas

Woźniki 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Beata Magdalena Kaźmierczak

Woźniki 

   Stowarzyszenie Republikanie

8

Renata Krystyna Szewczyk

Woźniki  

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

 Załącznik nr 3

 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 3 Woźniki

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Paweł Sebastian Bola

Woźniki 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Bernadeta Joanna Meisner

Woźniki 

 Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Anna Maria Gorol

Piasek 

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Renata Barbara Osadnik

Woźniki 

   Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Marek Michał Rupik

Woźniki  

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Renata Anna Klyta

Kamieńskie Młyny 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Joanna Patrycja Broncel

Woźniki 

   Stowarzyszenia Republikanie

8

Barbara Maria Morcinek

Woźniki 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

Załącznik nr 4

 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

 nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 4 Psary

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Katarzyna Maria Bola

Lubsza 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Maria Anna Garus

Babienica 

 Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Zbigniew Solecki

Psary 

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Jolanta Aniela Deja

Lubsza 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Krystyna Maria  Bąk

Pakuły 

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Agata Marta Blaszyńska

Piasek 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Daria Agnieszka Nawara

Woźniki 

  Stowarzyszenie  Republikanie

8

Anna Beata Sikora

Woźniki 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

  nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 5 Kamienica

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Michał Robert Maruszczyk

Woźniki  

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Elżbieta Krystyna Brzozowska

Kamienica 

 Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Beata Maria Więcek

Lubsza 

 Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Agnieszka Anna Rzeźniczek

Kamienica 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Janina Majchrzyk

Kamienica 

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Agnieszka Maria Borowska

Kamieńskie Młyny 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Robert Ryszard Szewczyk

Woźniki 

   Stowarzyszenie Republikanie

8

Marzena Jadwiga Misiok- Habrowska

Woźniki 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

  Załącznik nr 6

do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 6 Lubsza

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Anna Teresa Wojtek

Lubsza 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Joanna Bernadeta Wróbel

Lubsza 

 Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Beata Elżbieta Gorol

Piasek 

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Michał Franciszek Golaś

Lubsza 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Bronisława Anna Hońca

Psary 

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Marian Tadeusz Kaczka

Lubsza 

  Partia  polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Natalia Elżbieta Osadnik

Woźniki 

   Stowarzyszenie Republikanie

8

Sylwia Małgorzata Pilawa

Woźniki  

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 Załącznik nr 7

 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 7 Piasek

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Marek Paweł Maruszczyk

Woźniki 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Magdalena Maria Rupik

Woźniki 

 Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Barbara Katarzyna Mońka

Psary 

  Partię polityczna Platforma Obywatelska

4

Wiesława Łucja Gębska

Piasek 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Jacek Paweł Hońca

Psary 

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Bogusława Anna Blaszyńska

Piasek 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Anna Barbara Janus

Woźniki 

   Stowarzyszenie Republikanie

8

Wioletta Justyna Kołodziejczyk

Woźniki 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

                                                                                                        

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 8 Kamieńskie Młyny

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Kinga Cecylia Maruszczyk

Psary 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Jacek Franciszek Kupiec

Woźniki 

   Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Maryla Barbara Opiełka

Psary 

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Gerard Ludwik Michalski

Woźniki 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Sylwia Anna Kupiec

Woźniki 

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Anna Maria Gidziela

Pakuły 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Waldemar Piotr Szewczyk

Woźniki 

  Stowarzyszenie Republikanie

8

Aleksandra Ewa Kurek

Tarnowskie Góry 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

Załącznik nr 9

 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 9 Woźnik

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Sylwia Agnieszka Maruszczyk

Woźniki  

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Monika Sukiennik-Słotosz

Kamieńskie Młyny ul.  1

  Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Józef Paweł Pentok

Woźniki ul. 

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Joanna Dorota Pyszczek

Lubsza ul. 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Józef Parkitny

Woźniki ul. 

 

Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Olga Małgorzata Kaczka

Woźniki 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Magdalena Klaudia  Nowak

Woźniki 

  Stowarzyszenie Republikanie

8.

Agnieszka Maria Bartos

Woźniki 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

 

 

 Załącznik nr 10

do Zarządzenia Burmistrza Woźnik

nr KR 120.118.2015 z dnia 12 sierpnia  2015r.

 

Obwodowa Komisja  do spraw Referendum  Nr 10 Babienica

 

 

Lp

Imię, nazwisko

Adres

Zgłaszający

1

Felicja Anna Lorenczyk

Mzyki 

   Instytut Wolności Obywatelskiej

2

Grażyna Danuta Kończak

Pakuły 

   Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Renata Maria Solecka

Psary 

  Partia polityczna Platforma Obywatelska

4

Aneta Sylwia Trela

Lubsza 

  Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Renata Teresa Piełot

Woźniki 

   Stowarzyszenie Libertariańskie

6

Danuta Joanna Skowronek

Lubsza 

  Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Dominika Katarzyna Klajnowska

Woźniki 

  Stowarzyszenie Republikanie

8.

Ewa Joanna Nestorowska

Łaziska Górne 

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2015 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 774
13 sierpnia 2015 10:14 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sklady_obwodowych_komisji_ds_referendum.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2015 10:13 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201182015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2015 10:13 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::