REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.116.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr KR 120.116.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia  12 sierpnia   2015r.


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

 

Na podstawie  art.33 ust 1. ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 56 §1 ustawy z dnia 5 listopada 2011r. Kodeks Wyborczy   ( Dz. U.z 2011r. Nr 21 poz.112 z późniejszymi zmianami)


zarządzam co następuje


§ 1.


Upoważniam pracownika Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Panią Katarzynę Fiuk do przyjmowania i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania  w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września  2015r.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2015 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 585
23 grudnia 2015 15:30 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2015 09:43 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201162015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2015 09:42 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::