Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR KR 120.115.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZARZĄDZENIE  NR KR 120.115.2015

Burmistrza Woźnik

 z dnia 12 sierpnia 2015r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Referendum  Ogólnokrajowym zarządzonym  na dzień   6 września 2015r.

 


Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011r.  Nr 21 poz.112 z późn.  zm.) , zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Panią Darię Nowaczyk na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów w Gminie Woźniki.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2015 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 462
13 sierpnia 2015 09:35 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201152015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2015 09:35 Daria Nowaczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl