ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOŹNIKI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2018 r.

Na podstawie ast. 3 ust. 2 pkt. 10, art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) podaje się publicznemu udostępnieniu Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2017 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) podaje się publicznemu udostępnieniu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2016 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ) podaje się publicznemu udostępnieniu Analizę stanu gospodarki od

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2015 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ) podaje się publicznemu udostępnieniu Analizę stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2014 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) podaje się publicznemu udostępnieniu Analizę stanu gospodarki odpada

Zatrzymaj banner przewijany