Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Sprawozdania 2015 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr 171/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2015 r.

Uchwała Nr 171/XVIII/2016

RADY MIEJSKIEJ w WOŹNIKACH

z dnia 23.06.2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Woźniki za 2015 r. oraz sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 r.

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Woźniki za 2015 r. - przedłożone w formie:

a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) bilansu jednostki budżetowej,

c) rachunku zysków i strat,

d) zestawienia zmian w funduszu;

 

2) sprawozdanie Burmistrza Woźnik z wykonania budżetu za 2015 r.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2016 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 478
29 czerwca 2016 12:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_171xviii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2016 12:24 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl