ROK 2004

UCHWAŁA Nr 167/XIV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA Nr 167/XIV/2004
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 paz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r- o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala

§1

1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Woźniki, w skład której wchodzą:

a) Przedszkole w Wożnikach, ul. Lompy 5,

b) Przedszkole w Psarach, ul. Główna 91.

 

2. Ustala się sieć publicznych oddziałów przedszkolnych, w skład której wchodzą:

a) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wożnikach - Ligota Woźnicka, ul. Szkolna 5

        b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kamienicy, ul. Częstochowska 42,

        c) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubszy, ul. Szkolna 1.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2004 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2012 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 643
31 października 2012 14:58 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany