Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

,,Upowszechnianie kulinarnych tradycji świątecznych" - Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej pn. "Upowszechnianie kulinarnych tradycji świątecznych"  złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych do 7 dni od jej ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2019 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 66
15 listopada 2019 13:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [upowszechnianie_kulinarnych_tradycji_swiatecznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 13:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany