Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

,,"U Kopernika - edukacja poprzez zabawę" - OSP Lubsza

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy  pn. "U Kopernika - edukacja poprzez zabawę"  złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

 

 

Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych do 7 dni od jej ogłoszenia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 80
15 października 2019 15:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [u_kopernika_–_edukacja_poprzez_zabawe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 15:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany