Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Upowszechnianie kulinarnych tradycji świątecznych" - Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej pn. "Upowszechnianie kulinarnych tradycji świątecznych" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Spotkania i szkolenia MDP w okresie jesienno-zimowym" - OSP Psary

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach pn. "Spotkania i szkolenia MDP w okresie jesienno-zimowym" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Tradycja Jarmarków Świątecznych - edukacja kulturalna w terenie" - Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy pn. "Tradycja Jarmarków Świątecznych - edukacja kulturalna w terenie" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Poprawa warunków działania Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy" - Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy pn. "Poprawa warunków działania Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,"U Kopernika - edukacja poprzez zabawę" - OSP Lubsza

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy pn. "U Kopernika - edukacja poprzez zabawę" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Nagrania studyjne lokalnego zespołu dętego o nazwie AllDęte" - Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych AleGro

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłośników Gry na Instrumentach Dętych

,,Zakup szelek ratowniczych" - OSP Woźniki

Zgodnie z art. 19a ustawy o dzi

Spotkanie z historią Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - OSP Psary

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica pn. "Aktywny wypoczynek dzieci" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Zatrzymaj banner przewijany