Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Andrzejki" - OSP Babienica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Babienicy pt. "Andrzejki" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Treningi" - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Miejski Ludowy Klub Sportowy "Treningi" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Srebrne miasto" - OSP Lubsza

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy "Srebrne miasto" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

"Turniej piłkarski" - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej "Turniej piłkarski" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Oferta Stowarzyszenia Społeczno - Sportowego HUMANE Woźniki w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Społeczno - Sportowego HUMANE Woźniki "Wakacje dzieci i młodzieży gminy Woźniki" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Zatrzymaj banner przewijany