Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dzień strażaka - OSP Piasek

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku pod nazwą "Dzień strażaka" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Renowacja kapliczki przydrożnej" - Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy pod nazwą "Renowacja kapliczki przydrożnej" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Mikołaj nigdy nie zawodzi - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica pod nazwą "Mikołaj nigdy nie zawodzi" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Edukacja na wesoło - autorskie zajęcia edukacyjne na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych" - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej pod nazwą "Edukacja na wesoło - autorskie zajęcia edukacyjne na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Pstryk - 365 dni wokół Gminy zatrzymane w kadrze aparatu fotograficznego - Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica pod nazwą "Pstryk - 365 dni wokół Gminy zatrzymane w kadrze aparatu fotograficznego" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

E-junior - konkurs gamingowy w ramach nowej inicjatywy młodzieżowej - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej pod nazwą "E-junior - konkurs gamingowy w ramach nowej inicjatywy młodzieżowej" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Konkurs ratownictwa przedmedycznego - OSP Ligota Woźnicka

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Woźnickiej pod nazwą "Konkurs ratownictwa przedmedycznego" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Ćwiczenia jednostki OSP - OSP Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach pod nazwą "Ćwiczenia jednostki OSP" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Założenie strony internetowej - Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieńskich Młynach

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieńskich Młynach pod nazwą "Założenie strony internetowej" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Zatrzymaj banner przewijany