Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,"Sprzątanie Rezerwatu Grojec" - OSP Lubsza

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej pod nazwą "Sprzątanie Rezerwatu Grojec" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Bliżej teatru" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica pod nazwą "Bliżej teatru" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" - OSP Piasek

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku pod nazwą "Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Wycieczka do Krakowa - Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy pod nazwą "Wycieczka do Krakowa" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Dzień strażaka - majowe - OSP Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach pod nazwą "Dzień strażaka - majowe" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Renowacja kaplicy św Floriana - OSP Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach pod nazwą "Renowacja kaplicy św Floriana" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Zakup sintanu" - OSP Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach pod nazwą "Zakup sintanu" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Strażacki konkurs plastyczny" - OSP Kamieńskie Młyny

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńskich Młynach pod nazwą "Strażacki konkurs plastyczny" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

"Założenie strony internetowej" - Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy pod nazwą "Założenie strony internetowej" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uw

Zatrzymaj banner przewijany