Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum) (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Wycieczka śladami dinozaurów" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica pt "Wycieczka śladami dinozaurów" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od j

,,Wśród dinozaurów" - OSP Lubsza

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertęOchotniczej Straży Pożarnej w Lubszy pt "W

,,Obóz strażacki" - OSP Piasek

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertęOch

,,Wakacje w Aquaparku" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - So

,,Dzieci w zoo" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica pt

,,Dzień Strażaka" - OSP Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publiczneg

,,Prowadzenie zajęć teoretycznych piłka nożna w budynku klubowym" - LKS ORZEŁ" Psary - Babienica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ Psary - Babienica pt "Pr

,,Montaż pieca c.o. do budynku strażnicy OSP Kamieńskie Młyny" - OSP Kamieńskie Młyny

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej

,,Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzeży" - OSP Psary

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach pt "Kurs wychowacy wypoc

Edycja gminna turnieju ,,Młodzież zapobiega pożarom" - OSP Piasek

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaseku pt "Edycja gminna turnie

Zatrzymaj banner przewijany