Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjazd do kina - OSP Psary

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica pn. "Aktywny wypoczynek dzieci" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Zakup kamery termowizyjnej - OSP Woźniki

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica pn. "Aktywny wypoczynek dzieci" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Aktywny wypoczynek dzieci - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica pn. "Aktywny wypoczynek dzieci" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Poprawa nawierzchni boiska oraz odnowienie infrastruktury - MLKS Woźniki

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego WOŹNIKI pn. "Poprawa nawierzchni boiska oraz odnowienie infrastruktury" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia....

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - szkolenie wyjazdowe - OSP Piasek

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego Humane "Spełniamy marzenia" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia

,,Spełniamy marzenia" - Stowarzyszenie Społeczno-Sportowego Humane

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego Humane "Spełniamy marzenia" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Występy zespołu w Brennej" - Stowarzyszenie Zwykłe Girlanda

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Zwykłego Girlanda pt. "Występy zespołu w Brennej" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Remont sali w budynku OSP" - OSP Kamieńskie Młyny

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńskich Młynach "Remont sali w budynku OSP" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

,,Spotkanie z kulturą - organizacja koncertu tria akordeonowego" - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej pod nazwą "Spotkanie z kulturą - organizacja koncertu tria akordeonowego" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Zatrzymaj banner przewijany