Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum) (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Mieszkańcy sołectwa w Teatrze Rozrywki w Chorzowie" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Soś

,,Święty Mikołaj nigdy nie zawodzi" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy - Sośnica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Soś

Zabawa Andrzejkowa - OSP Lubsza

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy "Zabawa andrzej

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Woźniki poprzez udział w I BIEGU ULICZNYM 5/10 km - MLKS Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Miejskiego Ludowgo Klubu Sportowego w Woźnikach pt "Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Woźniki poprzez udział w I Biegu Ulicznym 5/10 km" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Ewakuacja szkoły w Psarach - OSP Psary

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarachj pt "Ewakuacja szkoły w Psarach" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Zwiększenie nakładu albumu promocyjnego ,,Jubileusz 700-lecia Lubszy" - Stowarzyszenie Miłosników Ziemi Lubszeckiej

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Stowarzyszenia Miłosników Ziemi Lubszeckiej pt "Zwiększenie nakładu albumu promocyjnego JUBILEUSZ 700-LECIA LUBSZY" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty m

,,Doposażenie Klubu w sprzęt sportowy" - LKS ,,WARTA" Kamieńskie Młyny

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ludowego Klubu Sportowego WARTA Kamieńskie Młyny pt "Doposażenie klubu w sprzęt sportowy" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni

,,Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży miasta i gminy Woźniki przez uprawianie piłki nożnej w ramach meczy organizowanych przez OPZPN" - MLKS Woźniki

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę

,,Gminne zawody sportowo-pożarnicze" - OSP Kamieńskie Młyny

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńskich Młynach p

,,Otwarcie Parku Rekreacyjnego" - OSP Kamienica

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytyku publicznego i wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy pt "Otwarcie parku rekreacyjnego" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego. Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do 7 dni od jej ogłoszenia.

Zatrzymaj banner przewijany