Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Plan finansowy 2011 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 143/2011 BURMISTRZA Woźnik z dnia 12.12.2011 roku W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 143/2011

BURMISTRZA Woźnik

 z dnia 12.12.2011 roku

 

 

W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011r„

 

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 4 i art 257 ust. 1 i 3; art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz §10, ust. 3 uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2011 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011 zgodnie z zał. Nr 1 do mniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2011 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 514
21 grudnia 2011 10:16 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2011 10:12 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_143.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2011 10:12 Daria Nowaczyk - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl