Plan finansowy 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.191.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.191.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 27.11.2015 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.190.2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 750 rozdz.75075 § 4210 - 1 200,00 zł (dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich

                                                                   w Babienicy na prezentację "Stołów

                                                                   Bożonarodzeniowych" w Rędzinach)

- dział 926 rozdz.92605 § 4190 - 1 500,00 zł (sfinansowanie nagród dla uczestników

                                                                    X Turnieju Halowej Piłki Nożnej)

 

§ 3. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznacza się na:

- dział 754 rozdz. 75421 § 4210 - 29 989,00 zł (zakup sprzętu dla jednostek OSP na

                                                                     potrzeby akcji kryzysowych)

 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2015 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 530
07 grudnia 2015 10:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2015 10:27 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2015 10:26 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201912015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany