Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady
kadencja 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR 279/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku.

UCHWAŁA NR 279/XXIX/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 2 października 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

    

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1.


Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2017 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 654
05 października 2017 10:07 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [lokalny_program_rewitalizacji_gminy_wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 10:04 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [uchwala_nr_279xxix2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 10:04 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl