Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.186.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 20.11.2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.186.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 20.11.2015 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.185.2015 z dnia 20.11.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 801 rozdz.80101 § 4210 - 1 000,00 zł (dofinansowanie słodkiej niespodzianki

                                                                   z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla

                                                                   uczniów SP Ligota Woźnicka)

- dział 851 rozdz.85154 § 4210 - 1 200,00 zł (sfinansowanie paczek mikołajkowych

                                                                   dla dzieci ze sołectwa Kamieńskie Młyny)

- dział 900 rozdz.90095 § 4210 - 2 500,00 zł (sfinansowanie drewnianych figur na skwer

                                                                   do miejscowości Psary)

- dział 921 rozdz.92195 § 2360 - 2 043,00 zł (dofinansowanie dla Stowarzyszenia na

                                                                   rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica

                                                                    kosztów wyjazdu mieszkańców gminy

                                                                    Woźniki do teatru Rozrywki w Chorzowie)

- dział 921 rozdz.92195 § 2360 - 1 040,00 zł (dofinansowanie dla Stowarzyszenia na

                                                                   rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica

                                                                   kosztów organizacji imprezy mikołajkowej

                                                                   dla dzieci sołectwa)

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 310
27 listopada 2015 14:06 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 14:06 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201862015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 14:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany