Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Sprawozdania 2014 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR KR 120.45.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR KR 120.45.2015

===========================

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 marca 2015 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

 

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania:

- budżetu miasta i gminy Woźniki,

- wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,

- wykonania planu finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej

za 2014 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki.

 

§ 2

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i planów finansowych jednostek samorządowych za 2014 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazać do Rady Miejskiej w Woźnikach oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem ich zaopiniowania.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 665
02 kwietnia 2015 10:41 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_g_zoz_za_2014_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2015 10:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_mgbp_za_2014_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2015 10:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_mgok_za_2014_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl