Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Sprawozdania 2012 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Burmistrza Woźnik z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 34/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 28 marca 2013 roku

 

w sprawie:    przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

 

 

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§1

 

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania :

- budżetu miasta i gminy Woźniki,

- wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,

- wykonania planu finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki.

 

 

§2

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i planów finansowych jednostek samorządowych za 2012 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazać do Rady Miejskiej w Woźnikach oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem ich zaopiniowania.

 

 

§3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2013 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 754
05 kwietnia 2013 10:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_za_2012_rok__g_zoz.pdf] do dokumentu.
05 kwietnia 2013 10:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_za_2012_mgbp.pdf] do dokumentu.
05 kwietnia 2013 10:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_za_2012_rok___mgok.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl