Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogłoszenie nr 540233986-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

 

Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 614550-N-2019
Data: 24/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42-289  Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04, godzina 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-07, godzina 11:30

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 75
31 października 2019 11:28 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany