Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

 

Ogłoszenie nr 540225907-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.

Woźniki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610361-N-2019

Data: 15/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42-289  Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.

Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część nr 1 pkt. 1)

W ogłoszeniu jest: STANDARD I Przebieg drogi powiatowej 1. Ligota Woźnicka - Czarny Las - skrzyżowanie za zamkiem - numer drogi - 2310 S; długość w km - 2,570 2. Woźniki (od DW 789) - Cynków (do granicy powiatu) - numer drogi - 2312 S; długość w km - 3,773 3. Woźniki ul. Tarnogórska - numer drogi - 2312 S; długość w km - 1,100 4. Woźniki ul. Lompy i Harcerska do granicy lasu (rejon oczyszczalni) - numer drogi - 2335 S; długość w km - 1,988 5. Woźniki (ul. Florianek) - Ligota Woźnicka (ul. Woźnicka) - Lubsza do DW 908 - numer drogi - 2336 S; długość w km - 5,445 6. od DW 905 Babienica ul. Stawowa- skrzyżowanie z d.p. 2343S - numer drogi - 2341 S; długość w km - 1,402 7. od DW 905 Psary ul. Główna do skrzyż. z DW 908 w Lubszy - numer drogi - 2342 S; długość w km - 4,494 8. Od skrzyż. z d.p.2342 w Psarach do skrzyż. z DW 908 w Kamienicy - numer drogi - 2343 S; długość w km - 2,226 9. Kamienica - Kamieńskie Młyny - Pakuły - numer drogi - 1023 S; długość w km - 4,206 10. Pakuły - Ligota Woźnicka - numer drogi - 2339 S; długość w km - 4,676 12. Czarny Las od skrzyż. z d.p. 2310S - Mzyki do granicy powiatu - numer drogi - 2311 S; długość w km - 0,820 Razem 32,700 km STANDARD II Przebieg drogi powiatowej 1. Woźniki (Polski Las) - (Kolonia Woźnicka) do granicy powiatu - numer drogi - 2335 S; długość w km - 8,624 2. Czarny Las od skrzyż. za zamkiem do Niegolewki do granicy powiatu - numer drogi -2310 S; długość w km - 3,359 Razem 11,983 km STANDARD III Przebieg drogi powiatowej 1. Babienica - Łazy - numer drogi - 2333 S; długość w km - 1,225 Razem 1,225 km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki.

W ogłoszeniu powinno być: STANDARD I Przebieg drogi powiatowej 1. Ligota Woźnicka - Czarny Las - skrzyżowanie za zamkiem - numer drogi - 2310 S; długość w km - 2,570 2. Woźniki (od DW 789) - Cynków (do granicy powiatu) - numer drogi - 2312 S; długość w km - 3,773 3. Woźniki ul. Tarnogórska - numer drogi - 2312 S; długość w km - 1,100 4. Woźniki ul. Lompy i Harcerska do granicy lasu (rejon oczyszczalni) - numer drogi - 2335 S; długość w km - 1,988 5. Woźniki (ul. Florianek) - Ligota Woźnicka (ul. Woźnicka) - Lubsza do DW 908 - numer drogi - 2336 S; długość w km - 5,445 6. od DW 905 Babienica ul. Stawowa- skrzyżowanie z d.p. 2343S - numer drogi - 2341 S; długość w km - 1,402 7. od DW 905 Psary ul. Główna do skrzyż. z DW 908 w Lubszy - numer drogi - 2342 S; długość w km - 4,494 8. Od skrzyż. z d.p.2342 w Psarach do skrzyż. z DW 908 w Kamienicy - numer drogi - 2343 S; długość w km - 2,226 9. Kamienica - Kamieńskie Młyny - Pakuły - numer drogi - 1023 S; długość w km - 4,206 10. Pakuły - Ligota Woźnicka - numer drogi - 2339 S; długość w km - 4,676 12. Czarny Las od skrzyż. z d.p. 2310S - Mzyki do granicy powiatu - numer drogi - 2311 S; długość w km - 0,820 13. DW789 Obwodnica -ul. Koziegłowska - ul. Dwrocowa - DW789 - długość w km - 2,800 Razem 35,500 km STANDARD II Przebieg drogi powiatowej 1. Woźniki (Polski Las) - (Kolonia Woźnicka) do granicy powiatu - numer drogi - 2335 S; długość w km - 8,624 2. Czarny Las od skrzyż. za zamkiem do Niegolewki do granicy powiatu - numer drogi -2310 S; długość w km - 3,359 Razem 11,983 km STANDARD III Przebieg drogi powiatowej 1. Babienica - Łazy - numer drogi - 2333 S; długość w km - 1,225 Razem 1,225 km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 2019-10-23, godzina 11:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 2019-10-28, godzina 11:30

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część nr 4 pkt. 1)

W ogłoszeniu jest: STANDARD II Drogi gminne /lokalizacja 1. Woźniki - numer drogi: 635001S; 635002S; 635003S; 635004S; 635005S; 635006S; 635007S; 635008S; 635009S; 635010S; 635011S; 635012S; 635013S; 635014S; 635015S; 635016S; 635017S; 635018S; 635019S; 635020S; 635021S; 635022S; 635023S; 635024S; 635025S; 635026S: 635027S; 635028S; 635029S; 635030S; 635031S; 635032S; 635033S; 635034S; 635035S - długość w km - 16,605 2. Ligota Woźnicka, Górale, Czarny Las, Skrzesówka - numer drogi: 635036S; 635037S; 635038S; 635039S; 635040S; 635041S; 635042S; 635046S; 635047S; 635048S; 635049S; 635050S; 635051S - długość w km - 9,174 3. Sośnica, Dyrdy - numer drogi: 635043S; 635044S; 635045S; 635101S - długość w km - 3,817 Razem 29,596 km STANDARD III Drogi wewnętrzne / lokalizacja 1. Woźniki ul. Florianek (droga do p. Cyprys) - długość - 0,090 km 2. Woźniki ul. Florianek (droga do szkoły) - długość - 0,120 km 3. Woźniki ul. Statek (droga do p. Janus) - długość - 0,085 km 4. Woźniki ul. Powstańców (droga do p. Mazur) - długość - 0,170 km 5. Woźniki ul. Młyńska (droga do transformatora) - długość - 0,120 km 6. Woźniki droga do oczyszczalni - długość - 0,090 km 7. Ligota Woźnicka ul. K.Miarki (droga do p. Dyrdzik) - długość - 0,065 km 8. Czarny Las (droga do p. Ryszka) - długość - 0,150 km Razem 0,890 km STANDARD III PARKINGI /Lokalizacja 1. Woźniki parking za OSP - powierzchnia 2300m? 2. Woźniki parking ul. Rynek - powierzchnia 216m2 Razem 2516 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki.

W ogłoszeniu powinno być: STANDARD II Drogi gminne /lokalizacja 1. Woźniki - numer drogi: 635001S; 635002S; 635003S; 635004S; 635005S; 635006S; 635007S; 635008S; 635009S; 635010S; 635011S; 635012S; 635013S; 635014S; 635015S; 635016S; 635017S; 635018S; 635019S; 635020S; 635021S; 635022S; 635023S; 635024S; 635025S; 635026S: 635027S; 635028S; 635029S; 635030S; 635031S; 635032S; 635033S; 635034S; 635035S - długość w km - 16,605 2. Ligota Woźnicka, Górale, Czarny Las, Skrzesówka - numer drogi: 635036S; 635037S; 635038S; 635039S; 635040S; 635041S; 635042S; 635046S; 635047S; 635048S; 635049S; 635050S; 635051S - długość w km - 9,174 3. Sośnica, Dyrdy - numer drogi: 635043S; 635044S; 635045S; 635101S - długość w km - 3,817 4. DW789 obwodnica -ul. Koziegłwska ul. Dworcowa -DW789 - długość w km - 2,800 Razem 32,496 km STANDARD III Drogi wewnętrzne / lokalizacja 1. Woźniki ul. Florianek (droga do p. Cyprys) - długość - 0,090 km 2. Woźniki ul. Florianek (droga do szkoły) - długość - 0,120 km 3. Woźniki ul. Statek (droga do p. Janus) - długość - 0,085 km 4. Woźniki ul. Powstańców (droga do p. Mazur) - długość - 0,170 km 5. Woźniki ul. Młyńska (droga do transformatora) - długość - 0,120 km 6. Woźniki droga do oczyszczalni - długość - 0,090 km 7. Ligota Woźnicka ul. K.Miarki (droga do p. Dyrdzik) - długość - 0,065 km 8. Czarny Las (droga do p. Ryszka) - długość - 0,150 km Razem 0,890 km STANDARD III PARKINGI /Lokalizacja 1. Woźniki parking za OSP - powierzchnia 2300m? 2. Woźniki parking ul. Rynek - powierzchnia 216m2 Razem 2516 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.10.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2019 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 69
22 października 2019 15:06 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany