Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Remont pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, kominami, instalacją odgromową na budynku komunalnym w Woźnikach przy ul. Karola Miarki 54

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Remont pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, kominami, instalacją odgromową na budynku komunalnym w Woźnikach przy ul. Karola Miarki 54

(opis zamówienia)

 

  1. Termin składania ofert: 30.07.2019 do godz. 11:30
  2. Miejsce składania ofert: pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego
  3. Forma składania ofert:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Remont pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, kominami, instalacją odgromową na budynku komunalnym w Woźnikach przy ul. Karola Miarki 54. Znak sprawy: ZP 271.7.2019”

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019
  2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
  3. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do  ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.144.2016 z dnia 10.11.2016 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.07.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 184
23 lipca 2019 13:20 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [dach_budynek_ligota_miarki_54_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2019 13:19 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2019 13:19 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany