Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki

Ogłoszenie nr 540147890-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575221-N-2019
Data: 17/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42-289  Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-30, godzina 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-02, godzina 11:30

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.07.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2019 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 167
17 lipca 2019 16:01 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany