Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach

Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603947-N-2018
Data: 13/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42289   Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2018-09-14, godzina 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2018-09-21, godzina 11:30

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2018 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 287
10 września 2018 13:51 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany