Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach

Ogłoszenie nr 500207475-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.
Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603947-N-2018
Data: 13/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42289   Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: 2. Dysponowanie: [...] - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę , rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków.[...]
W ogłoszeniu powinno być: 2. Dysponowanie: [...] - minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika robót w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę , rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków. [...]

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.08.2018
Dokument wytworzony przez:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Klaudia Łopat
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2018 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 283
03 stycznia 2019 09:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2018 13:14 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany