Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku MOPS w Woźnikach.

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku MOPS w Woźnikach.

Opis przedmiotu zamówienia

 

- demontaż bramy wjazdowej i muru ceglanego, roboty rozbiórkowe

- odwodnienie terenu

- ocieplenie i otynkowanie ścian pozostałych po rozebranych budynkach gospodarczych

- zagospodarowanie placu posesji

  zabudowa płytami ażurowymi 105,5 m2

  utwardzenie kostka brukowa 73,4 m2

  urządzenie zieleni 65,3 m2

- wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej wraz z bramą i furtką

 (opis zamówienia)

 

  1. Termin składania ofert: do dnia 10.10.2014 r. do godz. 12.00
  2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Woźnikach pokój nr 13
  3. Forma składania ofert: w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku MOPS w Woźnikach. Znak sprawy: 271.23.2014”
  4. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2015
  5. Warunki udziału w postępowaniu: udzielenie 36 miesięcznej gwarancji.
  6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena
  7. Inne postanowienia: zgodnie z wzorem umowy
  8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia oraz dokumentacja dostępne są: pokój 23 Urzędu Miejskiego w Woźnikach tel. 343669927

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.10.2014
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Broncel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2014 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Broncel
Ilość wyświetleń: 896
03 października 2014 12:18 (Jadwiga Broncel) - Dodanie załącznika [przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2014 12:04 (Jadwiga Broncel) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2014 12:00 (Jadwiga Broncel) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany