Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 53518-2017 z dnia 28.03.2017

Ogłoszenie nr 53621 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 53518-2017 Data: 28-03-2017 SEKCJA I

Remont istniejącego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Lubszy poprzez modernizację podłoża i wykonanie nowej nawierzchni multisportowej z płytek PP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 53518 - 2017 z dnia 2017-03-28 r. Woźniki: Remont istniejącego boiska asfaltowego przy Szkol

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 26634-2017

Ogłoszenie nr 34578 - 2017 z dnia 2017-03-01 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 26634-2017 Data: 16-02-2017 SEKCJA I

Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Lubszy o wymiarach 20m x 36m poprzez modernizację podłoża i wykonanie nowej nawierzchni multisportowej polipropylenowej.

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Lubszy o wymiarach 20m x 36m poprzez modernizację podłoża i wykonanie nowej nawierzchni multisportowej polipropylenowej. Przed

Przebudowa drogi gminnej ulicy Powstańców w Woźnikach na odcinku od skrzyżowania z ul. Florianek do skrzyżowania z ul. Koziegłowską

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 26634 - 2017 z dnia 2017-02-16 r. Woźniki: Przebudowa drogi gminnej ulicy Powstańców

Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 23385 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Woźniki: Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawi

Przebudowa schodów wewnętrznych wraz z remontem klatki schodowej i pomieszczenia łazienki w budynku komunalnym w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej 2

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa schodów wewnętrznych wraz z remontem klatki schodowej i pomieszczenia łazienki w budynku komunalnym w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej 2 (opis zamó

Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 18672 - 2017 z dnia 2017-02-02 r. Woźniki: Remonty dróg i chodników na terenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o zamówienia nr 3039-2017

Ogłoszenie nr 10694 - 2017 z dnia 2017-01-19 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 3039-2017 Data: 05-01-2017 SEKCJA I:

Budowa boiska lekkoatletycznego i dodatkowego zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 3039 - 2017 z dnia 2017-01-05 r. Woźniki: Budowa boiska lekkoatletycznego i dodatkowego zagospodarowania terenu prz

Zatrzymaj banner przewijany