Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki

Ogłoszenie nr 568927-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Gmina Woźniki: Remonty dróg na terenie gminy Woźniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – budynki komunalne ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35

Ogłoszenie nr 566577-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. Gmina Woźniki: Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – budynki komunalne ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zarurowanie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Krótkiej i Powstańców w Kamienicy poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie nr 541430-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. Gmina Woźniki: Zarurowanie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Krótkiej i Powstańców w Kamienicy poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500062857-N-2018 z dnia 22-03-2018 r. Woźniki: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 531452-N-2018 Data: 14/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Woźniki, Krajowy n

Zarurowanie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Krótkiej i Powstańców w Kamienicy poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie nr 531452-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Gmina Woźniki: Zarurowanie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Krótkiej i Powstańców w Kamienicy poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach wraz z odwodnieniem

Ogłoszenie nr 511370-N-2018 z dnia 2018-01-29 r. Gmina Woźniki: Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach wraz z odwodnieniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

: Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Ogłoszenie nr 508506-N-2018 z dnia 2018-01-22 r. Gmina Woźniki: Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki

Ogłoszenie nr 505743-N-2018 z dnia 2018-01-15 r. Gmina Woźniki: Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zam

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

Ogłoszenie nr 608344-N-2017 z dnia 2017-10-27 r. Gmina Woźniki: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany