Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej w Woźnikach

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży P

Budowa chodnika przy ul. Polnej w Lubszy na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do ostatniej posesji nr 59

Budowa chodnika przy ul. Polnej w Lubszy na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do ostatniej posesji nr 59 Numer ogłoszenia: 53923 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Przebudowa dróg gminnych 635007S i 6350035S ulica Kopernika i Wolności oraz drogi powiatowej 2312S ul. Tarnogórskiej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Przebudowa dróg gminnych 635007S i 6350035S ulica Kopernika i Wolności oraz drogi powiatowej 2312

Remont pomieszczeń parteru budynku Ratusza w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont pomieszczeń parteru budynku Ratusza w Woźnikach Numer ogłoszenia: 47733 -

Remont chodnika przy ul. Górnej i przy ul. Moniuszki w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont chodnika przy ul. Górnej i przy ul. Moniuszki w Woźnikach Numer ogł

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy: Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni przy użyciu mieszaniny grysów i emulsji dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22543-2014 z dnia 2014-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni przy użyciu mieszaniny grysów i emulsji dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Termin składania ofert: 2014-02-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy: Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatowych i gminnych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22323-2014 z dnia 2014-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatowych i gminnych Termin składania ofert: 2014-02-20

Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni przy użyciu mieszaniny grysów i emulsji dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni przy użyciu mieszaniny grysów i emulsji dróg

Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatowych i gminnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Prowadzenie całorocznego remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną dróg powiatow

Zatrzymaj banner przewijany