Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Woźniki: Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Woźniki Numer ogłoszenia: 206505 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Zaciągnięie kredytu na zadanie inwestycyjne - przebudowa dróg gminnych ul. Krzyżowa, ul. Ogrodowa w Woźnikach

Woźniki: Zaciągnięie kredytu na zadanie inwestycyjne - przebudowa dróg gminnych ul. Krzyżowa, ul. Ogrodowa w Woźnikach Numer ogłoszenia: 198651 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Woźniki: Rozbudowa budynku mieszkano-usługowego w Woźnikach - Rynek 6

Woźniki: Rozbudowa budynku mieszkano-usługowego w Woźnikach - Rynek 6 Numer ogłoszenia: 193539 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , u

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki

Woźniki: Remonty dróg na terenie gminy Woźniki Numer ogłoszenia: 190233 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , ul. Rynek 11, 4

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2011 - 2012

Woźniki: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2011 - 2012 Numer ogłoszenia: 189173 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Remont chodników ul. Ks. Kiebla, ul. Lompy w Woźnikach

Woźniki: Remont chodników ul. Ks. Kiebla, ul. Lompy w Woźnikach Numer ogłoszenia: 183043 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubszy

Woźniki: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubszy Numer ogłoszenia: 176365 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , ul. Ryne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach, ul. Krakowska, Rynek, ul. Chopina

Woźniki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach, ul. Krakowska, Rynek, ul. Chopina Numer ogłoszenia: 144945 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Koszenie traw przy drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Woźniki

Woźniki: Koszenie traw przy drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Woźniki Numer ogłoszenia: 137803 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźn

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy Numer ogłoszenia: 134263 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , ul. Ryn

Zatrzymaj banner przewijany