Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki

Gmina Woźniki: Remonty dróg na terenie gminy Woźniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna)

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna) I. Opis przedmiotu zamówienia Budowa siec

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna)

Woźniki dnia: 2018-07-17 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna)

Woźniki dnia: 2018-07-17 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woźniki ul. Dworcowa (boczna)

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woźniki ul. Dworcowa (boczna) I. Opis przedmiotu

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Woźnikach (I etap)

Ogłoszenie nr 583737-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Gmina Woźniki: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Woźnikach (I etap) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Woźniki i jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 5 W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Woźniki i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 573565-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Gmina Woźniki: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Woźniki i jej jednostek organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zatrzymaj banner przewijany